Nyheder m.m

Bridgefonden mangler gavebeløb af kr. 200,- for at forblive fradragsberettiget !!

Læs deres formålsparagraf her:

 


§ 2

Fonden er en almennyttig selvejende institution, der har til formål at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos børn og unge og hos ældre, og anden hermed forbundet aktivitet.

Fonden kan yde støtte til bridgeklubber og andre sammenslutninger, til bridgehold og til enkeltpersoner.

Støtte kan ydes som lån eller som uddeling.
 
Fonden er uafhængig af Danmarks Bridgeforbund.