Bestyrelse

 

Jane Norgren Ingelindsoerensenweb

Jane Norgren
Formand / Webmaster
Norgren@hotmail.dk                 23 93 45 99

Inge Lind Sørensen
Sekretær
Ingelind53@gmail.com
40 43 33 67

Henrik Demant  Karen Schade

Henrik Demant 
Næstformand
hd.morud@gmail.com                 25 25 34 25

Karen Schade
Kasserer
schadehojby@gmail.com
21 49 91 05

Oluf Malmros Mogens Pedersen

Olof Malmros                           Turneringsleder                         olof@skovparknet.dk                 25 29 12 01  

Mogens Pedersen
Turneringsudvalg
aps@c.dk                          22 72 18 83