Om DBF Fyn

Danmarks Bridgeforbunds distrikt Fyn, omfattende de bridgeklubber,
der er medlemmer af DBF og har fast spillested på Fyn.

Formål:

  • At organisere og fremme turneringsbridgen inden for distriktet.
  • at være bindeled mellem klubberne og DBF.
  • at varetage klubbernes interesse over for DBF.
  • at arrangere de af DBF pålagte turneringer.
  • at arrangere andre bridgeturneringer, som kan have interesse for distriktet,
  • at bistå klubber og spillere med løsning af bridgespørgsmål.