Distrikt Fyn 2018/19
16.09.18 IMP Par Kreds 4 - Horsens
23.09.18 TILMELDING Vinoble Serietunering  + Rød klub
14.10.19 Grøn Mester - Morud
27.10.19 Grøn Mester - Svendborg
28.10.18 Rød Klub - Læseforeningen
 04.11.18 Grøn Mester - Nyborg
04.11.18 Grøn Mester - Ældresagens Fredag 
25.11.18 Grøn Mester - Ringe
25.11.18 Rød Klub - Svendborg
12.01.19 Finale Grøn Mester - Middelfart
 06.01.2019  Tilmelding til FM Dame Par
19.01.19 FM Dame Par - Odense
           20.01.19 RØD KLUB - Højby
          10.02.19 Tilmelding FM Senior Par
           23.02.19 FM Senior Par - Odense
24.02.19 Rød Klub - Langeskov
24.02.19 Tilmelding FM Mix Par 
10.03.19 FM Mix Par - Odense
17.03.19 Tilmelding FM IMP Par + Kreds 4
30.03.19 FM IMP + Oprykningsspil kreds 4
31.03.19 Rød Klub - Nyborg
24.03.19 Tilmelding DM Begynder + Handicap
07.04.19 DM Begynder  + Handicap Turnering
14.04.19 Tilmelding FM Åben Par
26.04.19

Generalforsamling Distrikt Fyn Odense

28.04.19 FM Åben Par - Odense
12.05.19 Tilmelding FM Klubhold
26.05.19 FM Klubhold Indl.
18.08.19 FM Klubhold