Nyhedsbreve

                                                                                       DBf – Distrikt Fyn
                                                                               

Nyhedsbrev nr. 35                                                      Den 12. marts 2019

 

Kære læser

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Distrikt Fyn

Hermed indkaldes der til ordinær Generalforsamling i Distrikt Fyn fredag den 26. april 2019 kl. 19:00 i Odense Bridgehus, Bogensevej 27, 5270 Odense N.

Forslag der ønskes optaget på dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. marts 2019. Dagsorden lægges på distriktets website senest den 12. april 2019

Vi skal på generalforsamlingen bl.a. drøfte forbundets nye forslag om bordpenge til betaling for mesterpoint.

Emner til bestyrelsen i Distrikt Fyn

Det er med beklagelse, at vi denne gang skal takke af til både vores kasserer Karen Schade og sekretær Inge Lind Sørensen, der begge har meget arbejde i deres respektive klubber og personlige grunde til at forlade bestyrelsen. Vi er meget glade for det arbejde, de har ydet for distriktet. Det betyder, at vi igen dette år står med en udfordring i at finde interesserede kandidater til posterne i bestyrelsen.

Jeg vil igen opfordre til, at man i klubberne spørger om der er et medlem, som har lidt tid til overs og som kunne tænke sig at give noget tilbage til vores dejlige sport.

Aktiviteter

Distriktet har i denne sæson udbudt Turneringsleder kurser, og vi afholder den 6. april 2019 et kursus i BC3 for begyndere og let øvede. Det er for alle klubber på Fyn og der vil kun være egenbetaling for forplejning kr. 100,- så det kan anbefales, at man får en ekstra backup mand i klubben på kursus nu.

Vi har den glæde, at vi på kurset kan introducere Distriktets nye superbruger, nemlig Henrik Helle fra Assens, som i samarbejde med Jørn Plet vil stå for kurset.

Grøn Mester

Der har desværre, igen i år, været tilbagegang i deltagerantallet til Distriktets turneringer. Det blev kun til 2 heat afviklet i Grøn Mester. Vi havde det oppe til en drøftelse, om vi skulle fortsætte vores samarbejde med Distrikt Sydjylland om denne turnering. Det endte med, at vi fortsætter samarbejdet med Syd om Grøn Mester, da vi mener, at det er en god indgangsvinkel for nye spillere til at få kendskab til turneringsbridgen uden for klubben. Vi håber at klubberne vil støtte op om at få deres ”grønne” spillere til at prøve denne hyggelige turnering. Finalen blev afholdt i Middelfart BK, og som jeg har hørt det, havde alle en dejlig dag, eneste minus var, at vi igen i år, måtte aflevere titlen til jyderne, det håber vi at rette op på næste år 😊

Rød klub

Rød klub var også denne sæson på forkert kurs, med 8 færre deltagende hold. Måske er det, fordi vi i Distriktet ikke har været gode nok til at formidle, at man godt må stille med mere en et hold pr. klub, man må bare ikke spille med den samme makker mere end en gang pr. turnering. Det vil vi blive bedre til at fortælle til næste sæson.

Vinoble Serieturneringen

Det gik helt galt med tilmeldingerne til vores hyggelige serieturnering. Da tilmeldingsfristen var udløbet, stod vi med 11 hold, hvor af nogle ikke ville rykke op i serie 1 og andre ikke ville blive i serie 1, udfordringer vi måtte løse her og nu. Vi måtte tage stilling til, hvordan vi forholdt os til dette og hvordan, vi fik turneringen til at forsætte på bedst mulig vis. Det blev til at 6 hold spillede i serie 1, og vi fik skaffet et ekstra hold, således at der også blev 6 hold i serie 2. Vi har efterfølgende revideret reglerne for Serieturneringe og er kommet frem til at der som minimum, skal være 6 hold i både serie 1 og 2 ellers vil de blive slået sammen til en, med afholdelse af en Monrad turnering.

Det gælder for alle vores turneringer i år, at vi har været udfordret på den nye BC3 bl.a. vedrørende tildeling af MP. Vi har gjort vores bedste, og der er rettet op på alle problemerne.

 Fyns Mesterskaber i par

Det var med stor sorg og bekymring, at vi i år måtte aflyse vores ellers bedst besøgte Fynsmesterskab, nemlig FM Mix Par. Vi har i bestyrelsen besluttet, at ud fra et sportsligt og økonomisk synspunkt, afvikler vi ikke FM, med færre end 12 deltagende par. Det gælder så ikke for Åben Par, hvor vi har 8 pladser til DM, da vil vi skulle afvikle FM med 9 tilmeldte par, såfremt alle ønsker en plads til DM. Vi har afholdt FM Damepar med 12 tilmeldte par og FM Seniorpar med 14 deltagende par. Selv om der var tilbagegang på FM Damepar er vi dog stadig glade for, at der er deltagere til denne hyggelige turnering.

Jeg vil her bede jer klubformænd om at gøre reklame for FM Åben Par, som afholdes den 28. april 2019 i Bridgehuset Bogensevej. Det er først og fremmest et Fynsmesterskab og i anden række kvalifikation til DM, husk at fortælle dette til Jeres medlemmer.

Klubdag for Fynske klubber

Vi prøver igen at arrangere en dag for bestyrelserne af de fynske klubber. Da vi forsøgte i juni 2018, fik vi tilbagemelding der gik på, at tidspunktet på året var forkert i forhold til at folk var ”gået på ferie”, så derfor har vi denne gang planlagt det til

Lørdag den 7. september 2019, så sæt x i kalenderen allerede nu.

Distriktet vil i høj grad gerne være samlingspunkt for klubberne og have en dialog omkring, hvad klubberne ønsker af Distriktet.

 mbridge

Distriktet er stadig meget begejstret for vores tilmeldingsprogram mbridge, og der er kommet flere klubber til på Fyn, der har taget programmet til sig. Det er vi glade for 😊    Vi håber, at de alle bliver lige så tilfredse med det, som vi i distriktet. Det er jo også en pris, som alle kan være med på  www.mbridge.dk/4500

 Brug Distrikt Fyns hjemmeside

Jeg vil slutte af med igen at reklamere for vores website www.bridgedistriktfyn.dk, hvor du kan finde relevante informationer om stort og småt. Husk, hvis din klub har noget I gerne vil dele med andre, så lægger distriktet det gerne på vores website. Vi har nu også samarbejde med Distrikt Sydjylland på dette felt. Det vil sige at de lægger vores ting på deres website, ligesom vi også lægger deres på vores.

  

Med venlig hilsen

Jane Norgren

Formand Distrikt Fyn

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 35

Nyhedsbrev nr. 34

Nyhedsbrev nr. 33

Nyhedsbrev nr. 32

Nyhedsbrev nr. 31

Nyhedsbrev nr. 30

Nyhedsbrev Nr. 29

Nyhedsbrev Nr. 28

Nyhedsbrev AUGUST 2014