Reglement Vinobleserierne

Distrikt Fyns Serieturnering.

Den Fynske Holdturnering består om muligt af mindst 2 serier, hvis dette ikke er muligt laves en Monrad turnering.

Serie 1 består som minimum af 6 hold og max 8 hold. Vinderne af denne er Fynsmestre.

Serie 2 består også af 6 hold. Dog udvides den, hvis serie 3 ikke kan blive på mindst 6 hold, idet de 2 serier så lægges sammen. I så fald spilles en turneringsform bestemt af den turneringsansvarlige og distriktsbestyrelsen. I tilfælde af vakance bestemmes turneringsformen af den turneringsansvarlige og distriktsbestyrelsen.

Såfremt man ikke ønsker oprykning til Serie 1, kan man ikke vinde præmier i Serie 2 i året, hvor oprykning ikke er foretaget.

Hvis der er hold nok til både serie 2 og 3, er der fri tilmelding til serie 3. Ellers er der fri tilmelding til serie 2.

Med 8 hold i serien rykker de 2 dårligst placerede hold en række ned. De 2 bedst placerede i hhv. serie 2 og 3 rykker en række op. I tilfælde af vakance ændres antallet af op- og nedrykninger.

Hvis der er tilmeldte hold nok til en serie 3 med flere end 8 hold, spilles der i denne serie en turneringsform bestemt af den turneringsansvarlige og distriktsbestyrelsen. Eksempelvis kan serie 3 deles i flere puljer ved mange hold.

Der spilles 1 kamp pr. måned i månederne oktober-april dog skal april kampen være afviklet inden Distriktets Generalforsamling. I tilfælde af vakance vil der blive måneder, hvor der ikke skal spilles.

Alle kampe afvikles privat med hjemmeholdet som vært.

Alle hold skal tilmeldes uanset serie!

Tilmelding på mbridge.dk/4500

Tilmeldingsfristen findes i distriktets aktivitetskalender eller –folder.

Præmier uddeles på Distrikt Fyns Generalforsamling.

Ved tilmelding angives holdets spillere og kontaktoplysninger, herunder adresse, på holdkaptajnen.


I øvrigt gælder nedenstående turneringsreglement for Distrikt Fyns Serieturnering. 

 

Turneringsreglement for

Den Fynske Holdturnering.

Den fynske holdturnering er for hold på 4-6 spillere. Der er fri tilmelding for spillere, der er medlem af en fynsk klub under DBf. Et 4 eller 5-mandshold kan til enhver tid supplere sig til et 6-mandshold.

 • Serie 1 består af op til 8 hold. Nemlig de 6 bedst placerede fra seneste sæsons serie 1 samt 2 eller flere oprykkere fra serie 2. Vinderholdet er Fynsmestre for hold.
 • Serie 2 består af de resterende hold fra seneste sæsons serie 2, nedrykkerne fra serie 1 og oprykkerne fra serie 3.
 • Serie 3 har altid fri tilmelding.
 • Går hold i opløsning, og der opstår tvivl om rettighederne for holdet følges DBfs regler for holdturneringer.
 • Der spilles 1 kamp pr. måned i månederne oktober, november, december, januar, februar, marts og april. I tilfælde af vakance vil der blive spillefri måneder.

Officiel sidste spilledag er den sidste søndag i måneden kl. 19, der ikke er en Helligdag i april mdr. sidste søndag før Distriktets Generalforsamling.

 • Kampen afvikles i øvrigt på den dag og det tidspunkt, de 2 hold bliver enige om. De enkelte hold anmodes om at foreslå mere end 1-2 mulige spilledage. Brug evt. substitutter! Hvis der ikke kan opnås enighed, er officiel spilledag gældende.
 • Der spilles 32 spil pr. kamp over 2 halvlege á 16 spil. Nærværende regler, de internationale love og DBfs regler for holdturneringer er gældende. Der må ikke anvendes ”højkunstige” systemer eller konventioner. Åben forsvar-konventioner skal fremsendes til modstanderholdet senest 8 dage før kampen afvikles. I serie 3 må der kun anvendes systemer og konventioner, der er tilladt i parturneringer. Kampene gøres op efter 20-0 skalaen med 2 decimaler. Se skala her
 • Hvis udeholdet ikke får andet oplyst, afvikles kampen på hjemmeholdets kaptajns adresse. Hjemmeholdet er kampens arrangør og afholder de hermed forbundne udgifter(kaffe, brød etc)
 • Hjemmeholdet sørger for, at der er et eksemplar af Bridgelovene til stede under kampen.
 • Hvis en spiller frabeder sig rygning under kampen, henstilles til at der aftales rygepauser.
 • Hjemmeholdet er ansvarlige for at sende resultat af kampen til den turneringsansvarlige med anførsel af IMP og KampPoint. Dette skal ske senest 24 timer efter officiel spilledato.

Derefter kan distriktets hjemmeside opdateres med den samlede stilling i turneringerne. Er kampens resultat ikke den turneringsansvarlige i hænde til tiden, tildeles hjemmeholdet ½KP i straf.

 • Substitutter skal være medlem af en fynsk klub under DBf. Som substitutter kan ikke anvendes spillere fra samme eller højere rangerende række i den fynske holdturnering. Ingen spiller kan være substitut 3 gange for samme hold uden at indtræde på holdet. På 6-mandshold kan substitutter kun godkendes i ganske særlige tilfælde af den turnerings-ansvarlige eller distriktsbestyrelsen.
 • Hvis holdene enes om det, kan der spilles forud. Kampens resultat mailes til den turneringsansvarlige som tidligere anført.
 • For indeværende sæson er turneringsindskuddet kr. 400,- pr. hold. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank konto 0914 - 3586067257 VED TILMELDING, med anførsel af holdkaptajn, serie og holdnummer.
 • Der spilles om Sølvpoints:
 • Serie 1. 20 sølvpoint pr. kamp. Yderligere tildeles der  15 sølvpoint i bonus pr. spiller til nr 1, og 10 sølvpoint i bonus pr. spiller til nr. 2.
 • Serie 2: 16 sølvpoint pr. kamp og  10 sølvpoint i bonus pr. spiller til nr. 1 og 7 sølvpoint i bonus pr. spiller til nr. 2.
 • Serie 3: 12 sølvpoint pr. kamp. 8 sølvpoint i bonus pr. spiller til nr. 1 og 5 sølvpoint til bonus pr. spiller til nr. 2.
 •  
 • En kamp regnes for vundet, hvis et hold opnår 14 eller flere KP. Ved mindre forskel betragtes kampen som uafgjort. Ved sæsonstart udleveres et sølvpointskema til holdet, som holdet selv skal udfylde med spillere/substitutter, medlemsnummer og sølvpoint. Dette skema indsendes efter sæsonen og senest d. 15. maj til den turneringsansvarlige.
 • Turneringsplanen ligger på distrikt Fyns hjemmeside www.bridgedistriktfyn.dk
 • Kun ved særlige tilfælde kan der bevilges udsættelse af en kamp af den turneringsansvarlige.
 • Såfremt det ikke er muligt at blive enige om en spilledag, og et hold ikke kan stille op på sidste officielle spilledag, taber holdet 13-0 eller gennemsnit af holdets total score hvad der er bedst. Hvis de øvrige hold i gennemsnit har scoret mere end 13 i gennemsnit mod det udeblivende hold opjusters score til dette gennemsnit.

Med venlig hilsen

Distrikt Fyn