Reglement Parturnering

Turneringsreglement for Distrikt Fyns parturneringer.

Adgangskrav:
Alle spillere skal være medlem af DBf. Mindst én spiller i parret skal være medlem af en klub i Distrikt Fyn.

Substitutter:
Brug af substitutter, som er medlem DBf, i finaler og semifinaler er fuldt ud tilladt. Spillere fra andre distrikter skal dog godkendes af distriktets turneringsansvarlige før turneringsstart. Også i force majeure-situationer!

Kvalifikation til semifinale:
Der er fri tilmelding.

Kvalifikation til finale:
Sidste års mestre er forhåndskvalificerede som par.

Turneringsleder:
I distriktets semifinale og finale udpeges TL af distriktets turneringsansvarlige.

Appel:
I finale og semifinaler nedsætter den turneringsansvarlige sammen med TL en MAK på spillestedet. Denne behandler alle appeller. MAK-afgørelser kan appelleres efter gældende regler. I finaler nedsætter den turneringsansvarlige sammen med TL en MAK på spillestedet. Denne behandler alle appeller. MAK-afgørelser kan appelleres efter gældende regler.
Medlemmer til ovennævnte MAK udpeges blandt spillere og medhjælpere på stedet. Evt. inhabilitet afgøres suverænt af TL.

Regnskab:
Semifinale og finale afvikles som barometerturnering med løbende resultatformidling og afvikles med EDB. Den turneringsansvarlige stiller relevant udstyr til rådighed for TL med mindre andet aftales. Protest i forbindelse med regnskabet kan indgives efter gældende regler. Ligestilling ophæves i forbindelse med præmier. Ligestilling i forbindelse med sølvpoint ophæves ikke. I semifinale og finale ophæves ligestilling i henhold til DBfs gældende regler.

Turneringsform:
Turneringsformen skal være så balanceret, som det nu er muligt. Det ønskes, at der altid spilles alle mod alle i én eller flere grupper. I semifinaler spilles i en eller flere seedede grupper, der sammensættes af distriktets turnerings-ansvarlige. Der spilles min. 33 spil.
I finaler spilles i én gruppe, hvor de forsvarende mestre er fastsiddende. Her spilles min. 3 spil i runden og min. 42 spil. I de turneringer hvor der ikke afholdes semifinaler, såsom Damepar og Seniorpar, afholdes der en ufuldstændig turnering i tilfælde af mere end 24 tilmeldte par.

Kort:
I semifinale og finale spilles med EDB-givne kort.

Mesterpoint:
Der spilles om Sølvpoint i semifinaler og finaler.

Kvalifikation til DM:
Der er fri tilmelding til DM Senior par, samt DM damepar. Ligeledes er der fri tilmelding til 2. div. Åben par. Dette kræver dog deltagelse i FM åben par.

Når der i ovenstående reglement henvises til gældende regler eller DBfs regler, menes DBfs turneringsreglement, som de er anført i Klubhåndbogen.

Redigeret dec. 2022