Reglement Klubhold

Reglement for
Fynsmesterskaberne i Klubhold
Opdateret 2011


a) Enhver klub med fynsk tilslutningsforhold må stille så mange hold, de kan og vil.

Hvert hold betegnes med klubbens navn kombineret med et navn eller et tal ved deltagelse af flere hold fra samme klub.
b) Hvert hold repræsenterer én klub.

Holdets spillere skal være optaget på klubbens medlemsliste pr. 31/12 i den sæson, hvor den indledende runde spilles. De skal desuden være medlem af klubben på de tidspunkter, hvor holdet spiller kampe.

Der må anvendes 6 spillere pr. kamp eller dag, hvis der ikke spilles mere end én kamp pr. dag eller weekend.

Der må ikke anvendes spillere, som har deltaget for andre klubber i turneringen.

Klubben bestemmer selv, om én spiller skifter hold undervejs i turneringen. Dog må dette ikke ske undervejs på en spilledag eller –weekend.

Anvendelse af en ulovlig holdopstilling sidestilles med udeblivelse og kampens resultat bestemmes af vha. §202C.

c) Den turneringsansvarlige (den dertil udpegede af den siddende bestyrelse i Distrikt Fyn) seeder alle hold med divisionsstyrke til distriktsfinalen. Dette er den turneringsansvarliges suveræne afgørelse.

Et hvert hold, som den turneringsansvarlige seeder, kan dog få deltagelse i alle indledende runder uden for konkurrence og Mesterpoint.

d) Den turneringsansvarlige afgør suverænt alle valg af turneringsformer.
Det tilstræbes dog, at Fynsmesterskabet afvikles under samme konditioner, som den kommende DM-finale.


Med venlig hilsen
Distrikt Fyn Bestyrelse