Reglement Rød Klub

Reglement for Distrikt Fyns klubparturnering

RØD KLUB

Turneringen er for alle distrikt Fyns klubber, som spiller om et mesterskab, der tilfalder klubben – ikke spillerne.

Turneringen henvender sig primært mod de medlemmer af klubberne, som normalt ikke deltager i distriktets eller DBfs turneringer.

§1 Turneringen afvikles over 4 eller 5 gange i løbet af sæsonen fordelt på 1 søndag pr.
 måned i månederne oktober, november, januar, februar og/eller marts.

§2 Klubben binder sig for en sæson af gangen. Også økonomisk. Hver klub kan stille med
 lige så mange par, som de har spillegange pr. uge.

§3 Spillerne, der deltager, skal være medlem af klubben, der spilles for, og den enkelte spiller må under spil ikke have højere mesterpointtitel end Distriktsmester. Heraf navnet ”Rød Klub”.
 Det ønskes tilstræbt, at klubberne stiller op med forskellige spillere i hvert heat. Den enkelte spiller må dog gerne deltage flere gange i turneringen men i så fald med forskellige makkere. En enkelt spiller kan repræsentere alle de klubber, spilleren er medlem af men kun en klub pr. spillerunde.

§4 Distriktet er hovedarrangør af turneringen. Hver spillerunde arrangeres i samarbejde med den klub, der er vært for runden. Distriktet leverer duplerede kort,(såfremt klubben ikke selv har kortblandemaskine) udsteder Sølvpoint og køber præmier. Værtsklubben stiller med BridgeCentral (der benyttes Distrikt Fyns bridgecentral som man får udleveret en kode til) og –mates, samt turneringsleder. Turneringslederen må gerne deltage i turneringen.

§5 Den samlede vinder, er den klub, der har flest placeringspoint. Hvis klubben stiller med 2 par, er det gennemsnittet for disse 2 par, klubben optjener pr. spillerunde.
Hvis en klub melder et eller flere afbud tildeles 0 placeringspoint pr. afbud. 

Ved ligestilling på 1. pladsen ses der på den indbyrdes placering pr heat. Den klub der har vundet flest heat i indbyrdes sammenligning er vinder.

§6 Der spilles om sølvpoint, hvorfor det tilstræbes, at der pr. spillerunde spilles ca. 42 spil.