Grøn mester

Retningslinjer:

Hvis man 1. september den pågældende sæson er Klubmester, 1* Klubmester eller 2** Klubmester svarende til det Grønne systemkort, er man berettiget til at spille med i Grøn Mester

Der afvikles i begge distrikter et antal indledende runder.

De kvalificerede fra de indledende heat går videre til Inter-Distriktstsfinalen.

Finalen bliver på 20 deltagende – 10 til Fyn og 10 til Sydjylland.

Ved afbud fyldes op oppefra med de deltagende spillere fra de indledende heat.

Hvis eksempelvis 2 heat ikke afvikles gives pladserne til de heat i det pågældende distrikt, der afvikles.

Der skal afvikles mindst 42 spil i finalen f eks 5/6 spils runder (fordi det er en sølvpointsturnering).

Prisen for deltagelse i Inter-Distriktsfinalen er 100,- kr. pr spiller + forplejning

De 100 kr. dækker:

Turneringsledelse, kort, lokaleleje, præmier mv.

Der afsættes min. 25,- kr. af de 100,- kr. til præmier.

Det Distrikt, der afholder Finalen afvikler evt. overskud/underskud i eget Distrikts regnskab